Hoşgeldiniz  

Özel Üniversite Çalışanları da Kamu Personelidir!

Ekrem Çelikiz | 05 Nisan 2019 | Eğitim, Gündem A- A+

Vakıf üniversitesinde çalışan akademik personelin kamu personeli olduğu ve sözleşme uzatmama, ya da işten çıkarılma durumunda yetkili mahkemenin İş mahkemesi değil,  idari mahkemeler olduğu konusunda İstanbul’daki bir yerel mahkeme karar verdi.

 

Bir vakıf üniversitesinde  çalışırken iş sözleşmesi uzatılmayarak feshedilmişti. Konuyu mahkemeye taşıdık. Mahkeme işe iade davası açılamayacağını ve davanın idari mahkemeyi ilgilendiren  bir  durum olduğu gerekçesiyle davayı usül yönünden reddetti.

İşte  O Mahkeme Kararı
Açık yargılamaya devam olundu.Davacı vekilinden soruldu : Tanık ismi bildirmedik, dosyamızın bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep ediyoruz, dedi. Davalı vekilinden soruldu : Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, iş akdi haklı olarak feshedilmiştir. Buna göre karar verilsin, dedi. Uyuşmazlığın konusunu oluşturan öğretim elemanının sözleşmesinin feshine ilişkin davalı üniversite işleminin idare hukuku anlamında bir idari işlem olduğu görülmekle; araştırılacak başka bir husus kalmadığından yargılamaya son verildi.Dosya incelendi, araştırılması gerekli başka husus kalmadığından ve iş bu dosyanın duruşma gün ve saatinde Mahkememize ait diğer dava dosyalarının da duruşması bulunduğundan yargılamaların uzamasına sebebiyet vermemek için HMK 294/4 maddesi gereğince kararın gerekçesinin tefhim tarihinden itibaren 1 ay içinde yazılmak üzere tefhimle açık yargılamaya son verilerek aşağıdaki şekilde karar verildi.G:D: 1-Davanın dava dilekçesinin yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle usulden reddine,2-Sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,Dair; davacı asil ile vekili ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Özel Haber: Ekrem ÇELİKİZ
63 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Kanal Medya Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.