Hoşgeldiniz  

O Üniversite Akademisyen Alacak

Ekrem Çelikiz | 16 Mart 2019 | Eğitim A- A+

İzmir Bakırçay Üniversitesine Akademik Personel Alınacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru adresine şahsen ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlan detayları ve başvuru için gerekli belgeler www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

SIRA

UNVANI

DERECE

ADET

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

AÇIKLAMA

1

Profesör

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı

Doçentliğini Bilgisayar-Bilişim BilimleriveMühendisliği alanında almışolmak.

Bilgisayar ağları ve haberleşme sistemleri

konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Bölümü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Çok kriterli karar problemleri ve bulanık mantık

temelli karar verme yöntemleri konularında çalışmalar yapmışolmak.

3

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü/Bilgisayar Yazılımı

Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Veri madenciliği ve makine öğrenmesi tekniklerinin

tekstil sektöründe uygulamalarınayönelikçalışmalar yapmışolmak.

4

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliğindedoktorayapmışolmak.

Elektromanyetik alanlar ve dalgalar alanında

çalışmalar yapmış olmak.

5

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliğindedoktorayapmışolmak.

Devre kuramı ve tasarımı alanında çalışmalar

yapmış olmak.

6

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Finans alanında doçent derecesi almış olmak. Finansal tahmin ve modelleme, risk yönetimi ve denetimi alanlarında çalışmış olmak.

7

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Politikası Anabilim Dalı

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

Etkinlik iktisadı, uluslararası bankacılık, finansal iktisat ve uygulamalı ekonometri alanlarında

çalışmış olmak.

8

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü /Sağlık Hizmetinde Kalite ve Güvenlik Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, sağlık hizmetlerinde algılanan hizmet kalitesi ve uluslararası akreditasyon ile ilgili çalışmaları olmak.

9

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Çocuk hastalara yönelik animasyon filmi ve sanal

gerçeklik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

10

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü/Onkoloji Hemşireliği Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Onkoloji alanında e-mobileğitimileilgili

çalışmalar yapmış olmak.

11

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü/Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Uzman dil ve konuşma terapisti olmak.

Disiplinlerarası Sinir Bilimleri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

12

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs hastalıkları uzmanı olmak.

Akciğer kanserinde kullanılan yaşam kalitesi ölçeklerinin geçerlilik ve güvenirlilikleri, endobronşiyal tedaviler ve antropometrik ölçümler

konusunda çalışma yapmış olmak.

13

Prof. Dr.

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk sağlığı uzmanı olmak.

Çocukluk dönemi istismarı, kolon kanser taraması, meme kanseri risk değerlendirmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

14

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.

Stresle aktive olan protein kinazların nörodejenerasyon ve nörorejenerasyondaki rolü ve kolit oluşumundaki rolü konularında çalışmalar

yapmış olmak.

15

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü/Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Özel güvenlik sözleşmesi alanında çalışma yapmış olmak.

16

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü/Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak. Yabancı yatırımlar ve uyuşmazlık çözümü, yabancıların çalışma özgürlüğü ve olumlu vatandaşlık ihtilaf konularında

çalışmalar yapmış olmak.

17

Doçent

2

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku/İdare Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Doçentliğini İdare Hukuku alanında almış olmak. İdari yargıda istinaf, tıp hukuku ve engelli hakları konularında çalışmalar

yapmış olmak.

18

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku/Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı Tıp Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.

19

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku/Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Kamu Hukuku

alanında doktora yapmış olmak. Hükümet Sistemi ve Seçim Hukuku alanında çalışma yapmışolmak.

81 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Kanal Medya Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.