Hoşgeldiniz  

İş Arayanlara Müjde!

Ekrem Çelikiz | 15 Mart 2019 | Eğitim A- A+

Akademik Personel Olmak İsteyenlere Müjde. 49 Akademisyen Alınacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1) Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, puanlama tablosu, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2)Doçentliğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi (doçentlik sözlü sınavına girip girmediği belirtilecek), özgeçmişini, yabancı dil belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:

a) Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, puanlama tablosu, yabancı dil belgesi, onaylı lisans, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir

Doçentlik Sözlü Sınavına girecek olan Doçentler için sözlü sınav tarihi duyurulacaktır.

5) Doçent unvanı almış olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramayacaktır.

6) Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

7) Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

8) Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

9) Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

DUYURULUR.

Rektörlük : 0 326 221 33 17 – 18
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. : 0 326 245 52 05 – 06
Eğitim Fakültesi : 0 326 245 60 00
Fen Edebiyat Fakültesi : 0 326 245 58 66 – 68
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. : 0 326 245 55 16
Güzel Sanatlar Fakültesi : 0 326 245 55 81
Hatay Sağlık Y.O. : 0 326 216 06 86
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : 0 326 245 58 50
Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO : 0 326 413 58 01
Samandağ MYO : 0 326 512 81 33
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi : 0 326 245 51 14
Veteriner Fakültesi : 0 326 245 53 13
BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI UNVANI DRC. ADET NİTELİKLERİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 2 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
REKREASYON BÖLÜMÜ
REKREASYON DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Eğitim bilimleri alanında doktora yapmış olup, çokkültürlü eğitimde ölçme ve değerlendirme konusunda çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM İŞ EĞİTİMİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 3 1 Resim-İş Eğitimi alanında lisansüstü eğitimlerini yapmış olup, disiplinlerarası yaklaşım ve çokkültürlü eğitim konularında çalışmış olmak.
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, özel eğitimde zihinsel engelliler eğitimi ve öğretmen yetiştirme konularında çalışmış olmak.
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE EĞİTİMİ PROFESÖR 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, dil eğitiminde dilbilimi uygulamaları ve bilimsel terminoloji konusunda çalışmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KİMYA BÖLÜMÜ
ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 1 Kemometri ve yarıiletken ince film konularında çalışmış olmak.
ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 1 Kromatografik yöntemler ve elektroanalitik kimya konularında çalışmış olmak.
FİZİKOKİMYA PROFESÖR 1 1 Seramik ön polimerlerin elektrokimyasal sentezleri konusunda çalışmış olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON DR. ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olup, solunum kas eğitimi alanında çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GRAFİK BÖLÜMÜ
GRAFİK DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Grafik Tasarımı alanında sanatta yeterlik yapmış olup, fotoğraf alanında çalışmış olmak.
HEYKEL BÖLÜMÜ
HEYKEL DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, alanında en az 3 yıl yurtdışı deneyimi olmak.
HEYKEL DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 İlgili alanda sanatta yeterlik yapmış olmak.
RESİM BÖLÜMÜ
RESİM DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Resim alanında sanatta yeterlik yapmış olup, alanında en az 1 yıl yurtdışı deneyimi olmak.
HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 İşletme veya Yönetim Bilimleri alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 2 Tıp, Hemşirelik veya diğer sağlık alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT PROFESÖR 1 1 Politik iktisat ve kurumsal iktisat alanlarında çalışmış olmak.
REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ
SOSYAL HİZMETLER DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, istihdam ve göç konularında çalışmış olmak.
SAMANDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili alanda en az 3 yıl yurtdışı deneyimi olmak.
TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
PLASTİK,REKONSTÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DOÇENT 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak.
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ACİL TIP PROFESÖR 1 1 Çevresel aciller konusunda deneyimli olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Yandal Uzmanı olmak.
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Çocuk Kardiyoloji yandalı yapmış olup, çocuklarda elektrofizyoloji konusunda çalışmış olmak.
GÖĞÜS HASTALIKLARI DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Akciğer Tüberkülozu konusunda çalışmış olmak.
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Şizofreni genetiği konusunda çalışmış olup, alanında en az 2 yıl yurtdışı deneyimi olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİ PROFESÖR 1 1 Biyoeşdeğerlik konusunda çalışmış olmak.
TIBBİ FARMAKOLOJİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 Tıp doktoru olmak ve akılcı ilaç eğitimi almış olmak.
TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANATOMİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Çene eklemi anatomisi konusunda çalışmış olmak.
BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 2 İlgili alanda doktora yapmış olmak.
PARAZİTOLOJİ PROFESÖR 1 1 Medikal entomoloji alanında çalışmış olmak.
TIP EĞİTİMİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
TIP TARİHİ VE ETİK DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA PROFESÖR 1 1 Klinik Bilimler alanında doçent unvanı almış olup, ilgili alanda çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNERLİK CERRAHİSİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, spinal kord hasarı konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK CERRAHİSİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, biyokompozit kaplamalı implantlar konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 İneklerde uterus içi antiseptik etkinliği konusunda çalışmış olmak.
KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 İlgili alanda doçent unvanı almış olup, ilaç etkin maddelerinin hedeflendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK PARAZİTOLOJİSİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, kanatlı hayvan protozoonlarında moleküler tipleme konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK VİROLOJİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 Sığır ve keçilerde Papillomaviruslar konusunda çalışmış olmak.
VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
VETERİNERLİK ANATOMİSİ PROFESÖR 1 1 Kalp kapakları anatomisi konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK ANATOMİSİ PROFESÖR 1 1 Formaldehit toksikasyonu konusunda çalışmış olmak.
VETERİNERLİK ANATOMİSİ DR.ÖĞR. ÜYESİ 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, dolaşım sistemi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI DR.ÖĞR. ÜYESİ 4 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, bitki ekstraktlarının hayvan beslemede kullanımı konusunda çalışmış olmak.
HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ DOÇENT 1 1 Hayvan sağlığı ekonomisi ve mesleki girişimcilik alanlarında çalışmış olmak.
74 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Kanal Medya Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.