Hoşgeldiniz  

İş Arayanlara Müjde!

Ekrem Çelikiz | 15 Mart 2019 | Eğitim A- A+

Uşak Üniversitesi çeşitli branşlarda 49 akademisyen alacak.

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi
alınacaktır.
* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere herhangi bir terör örgütüyle irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.
* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.
* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
* Adaylar https://personel.usak.edu.tr/menu/2815 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;
1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvuracaklardır.
2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvuracaklardır.
3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin
bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar
1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.
8. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
9. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
11. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının, https://personel.usak.edu.tr/menu/4303 web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.
• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
• Son Müracaat Tarihi: 29/03/2019 mesai bitimine kadardır.

KADRO
NO
KADRO
UNVAN
DERECE BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
ADET İLAN AÇIKLAMASI
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
42 Doktor Öğretim Üyesi 1 Hukuk Bölümü/Adalet Pr. 1 Kamu Kurumlarının Hukuk Hizmeti alanında iş deneyimi olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
111 Doktor Öğretim
Üyesi
1 Özel Eğitim Bölümü/Zihin
Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
1 “Otistik Çocuklar ve Ailelerinin Fiziksel Aktivite ve Spora
Katılımlarına Etki Eden Faktörler” alanında çalışmaları olmak.
740 Doktor Öğretim Üyesi 1 Özel Eğitim Bölümü/Zihin
Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı
4 Doktorasını Özel Eğitim alanında veya Okul Öncesi Eğitimi alanında yapmış olmak.
158 Doktor Öğretim
Üyesi
1 Eğitim Bilimleri Bölümü/Eğitim
Yönetimi Anabilim Dalı
1 Doktorasını Eğitim Yönetimi alanında yapmış olmak.
218 Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim Bilimleri
Bölümü/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
1 Doktorasını Ölçme alanında yapmış olmak.
227 Doktor Öğretim Üyesi 1 Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1 Doktorasını Okuma-Yazma Eğitimi alanında yapmış olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
5 Doçent 1 Sanat Tarihi Bölümü/Türk İslam
Sanatı Anabilim Dalı
1 Doçentliğini Türk İslam Sanatı alanında almış olmak.
448 Doçent 1 Fizik Bölümü /Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı 1 Renk sekizli elektronlar üzerine çalışmaları olmak.
264 Doktor Öğretim
Üyesi
1 Psikoloji Bölümü/Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı 1 Gelişim ve Bilişsel Psikoloji alanında çalışmaları olmak.
479 Doktor Öğretim Üyesi 1 Psikoloji Bölümü/Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı 1 Doktorasını Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.
489 Doktor Öğretim Üyesi 1 Psikoloji Bölümü/ Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı 1 Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
3 Profesör 1 Moda Tasarımı Bölümü/ Moda
Tasarımı Anabilim Dalı
1 Dokuma ve Giyim üzerine çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
77 Profesör 1 Görsel İletişim ve Tasarım
Bölümü/Görsel İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı
1 Medya, görsel kültür ve tipografi alanında çalışmaları olmak.
476 Profesör 1 Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü/İletişim Bilimleri
Anabilim Dalı
1 Doçentliğini İletişim Bilimleri alanında almış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
671 Doktor Öğretim Üyesi 1 Mimarlık Bölümü/ Yapı Bilgisi Anabilim Dalı 1 Gürültü kontrolü ve akustik üzerine çalışmaları olmak.
622 Profesör 1 Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü/Şehircilik Anabilim Dalı
1
459 Doçent 1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü/ Bölge Planlama
Anabilim Dalı
1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
679 Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı 1 EEG veya EMG sinyalleri ve otonom kara araçları alanlarında çalışmaları olmak.
741 Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü/ Kontrol Ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı
1 Hata toleranslı uçuş kontrol sistemi tasarımı üzerine çalışma yapmış olmak.
902 Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü/ Elektrik Makineleri Anabilim Dalı 1 Kalıcı mıknatıslı senkron makinelerinin modelleme ve tasarımı alanında çalışmaları olmak.
995 Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü/ Devreler Ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı
1 Anahtarlamalı Sistemlerin Hava Araçlarına uygulanması üzerine çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
338 Doktor Öğretim Üyesi 2 Dişçilik Hizmetleri Bölümü/ Ağız ve Diş Sağlığı Pr. 1 Doktorasını Protetik Diş Tedavisi alanında yapmış olmak.
172 Doktor Öğretim Üyesi 3 Dişçilik Hizmetleri Bölümü/ Ağız ve Diş Sağlığı Pr. 1 Doktora veya Uzmanlık Eğitimini Pedodonti alanında yapmış olmak.
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
175 Doktor Öğretim Üyesi 2 Elektrik ve Enerji Bölümü/Elektrik Pr. 1 Organik Güneş hücreleri ve santrallerinin kurulumu alanında çalışmaları olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
603 Profesör 1 Spor Yöneticiliği Bölümü /
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı
1 Spor tatmini ve örgütsel bağlılık konularında çalışma yapmış
olmak.
604 Profesör 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü/ Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı 1 Futbol Antrenörlerinin görev ve ego yönelimi ve kolektif yeterlilik konularında çalışma yapmış olmak.
375 Doçent 1 Spor Yöneticiliği Bölümü / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı 1 Spor kulüplerinde maliyet muhasebesi konusunda çalışma
yapmış olmak.
440 Doçent 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü/ Antrenörlük Eğitimi Anabilim
Dalı
1 Basketbolda hızlı hücum konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
605 Profesör 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
1
618 Profesör 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
1
620 Profesör 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
1
621 Profesör 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı
1
627 Profesör 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
1
461 Doçent 3 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı
1
462 Doçent 3 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/
Kardiyoloji Anabilim Dalı
1
478 Doçent 3 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/
Adli Tıp Anabilim Dalı
1
494 Doçent 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nükleer Tıp Anabilim Dalı 1
498 Doçent 2 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
1
504 Doçent 1 Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Spor Hekimliği Anabilim Dalı 1
508 Doçent 1 Temel Tıp Bilimleri Bölümü/
Parazitoloji Anabilim Dalı
1
513 Doçent 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1
555 Doçent 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı 1
564 Doçent 3 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Ağız, Yüz Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 1
593 Doçent 1 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
1
594 Doçent 2 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1
601 Doçent 3 Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Anabilim Dalı
1
79 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Kanal Medya Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.