Hoşgeldiniz  

Batman Üniversitesine Akademik Personel Alınacak

Ekrem Çelikiz | 06 Mart 2019 | Eğitim, Gündem A- A+

Batman Üniversitesine çeşitli branşlarda akademik personel alınacak.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 5 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, lisans, yüksek lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.)

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan Ek-3 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (Dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 3 nüsha dosya CD/DVD ortamında da gönderilebilecektir.) başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların öğretim üyeliği kadrolarına başvuru ile ilgili Batman Üniversitesi Akademik Yükseltilmeve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak “Ön Değerlendirme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4. Yapılan başvurular ilan edilen kadro derecesine haiz olması gerekmektedir.

5. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

8. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (01/03/2019 – 15/03/2019) olup, Başvurular şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi: 01.03.2019 Son Başvuru Tarihi : 15.03.2019

S.No Birim Bölüm Anabilim Dalı/Program Unvan Der. Adet Özel Şartlar
1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA VE ONARIM KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA VE ONARIM PROFESÖR 1 1 Kültürel Miras konusunda bilimsel çalışmlar yapmış olmak.
2 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ PROFESÖR 1 1 Fizik alanında doçentlik unvanı almış olup, parçacık fenomenolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
3 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK MATEMATİKSEL FİZİK PROFESÖR 1 1 Fizik alanında doçentlik unvanı almış olup, diyot parametrelerinin Gauss dağılımlarının incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
4 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK MATEMATİKSEL FİZİK DOÇENT 1 1 Fizik alanında doçentlik unvanı almış olup, ikili ve üçlü sıvı kristal karışımlarda faz geçiş parametreleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak
5 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ KLASİK ARKEOLOJİ DOÇENT 1 1 Arkeoloji Bilim alanından doçentlik unvanını almış olup, Arkeometri Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
6 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ ORTAÇAĞ ARKEOLOJİSİ DOÇENT 3 1 Arkeoloji veya Sanat Tarihi Bölümlerinin Ortaçağ, Anadolu Beylikler, Selçuklu Beylikler dönemi veya bunların çağdaşı kültürlerin Arkeoloji Alanında Doktora Yapmış ve Bu Alanlarda Doçent unvanını almış olmak.
7 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK EDEBİYATI DOÇENT 1 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanını almış olup, İkinci Yeni Şiiri, Cumhuriyet Öncesi Yeni Türk Şiiri ve Türk Romanı Konusunda bilimsel çalışmaları olmak.
8 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI HALK BİLİMİ DOÇENT 1 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanını almış olup, “Türk Destanları ve Türkiye Dışındaki Türk Halk Edebiyatı” konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
9 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK TOPOLOJİ DOÇENT 1 1 Matematik alanında doçentlik unvanını almış olup, “Belirsiz Kümeler ve Belirsizlik Teorisi” konusunda bilimsel çalışmlar yapmış olmak.
10 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇENT 1 1 Moleküler Biyoloji Anabilim Dalında doçentlik unvanı almış olup, “Bakteriyel Mutajenite Testleri ve Antimikrobiyal Aktivite Testleri” konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
11 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ GENEL BİYOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Biyoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olup, “Bitkilerde Stres Fizyolojisi, Antioksidan Enzimler ve Reaktif Oksijen Türleri” konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ HİDROBİYOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olup, “Macroheterocera (Lepidoptera)” konusunda bilimsel çalışmlar yapmış olmak.
13 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK GENEL FİZİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Fizik alanında doktora yapmış olup, Güneş radyasyonu, radon aktivasyonu ve empedans konularında çalışmalar yapmış olmak.
14 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MATEMATİKSEL FİZİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Matematik alanında doktora yapmış olup, “Operatör Parçalama Yöntemleri” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
15 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olup, Kale Mimarisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
16 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON PROFESÖR 1 1 Sinema ve Televizyon alanında doktora (sanatta yeterlilik) yapmış olmak.
17 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK MÜZİK PROFESÖR 1 1 Müzik alanında doçentlik unvanını almış olup, aynı alanda doktora (sanatta yeterlilik) yapmış olmak.
18 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM RESİM PROFESÖR 1 1 Resim alanında doçentlik unvanını almış olup, aynı alanda doktora (sanatta yeterlilik) yapmış olmak.
19 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON DOÇENT 2 1 Sinema ve Televizyon alanında doçentlik unvanını almış olmak.
20 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM RESİM DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Resim alanında doktora (sanatta yeterlilik) yapmış olmak.
21 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, sinema alanında yayın yapmış olmak.
22 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON SİNEMA VE TELEVİZYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, sinema alanında yayın yapmış olmak.
23 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ TARİH PROFESÖR 1 1 Siyasi Tarih Anabilim Dalında doçentlik unvanını almış olup, aynı alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
24 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ TARİH DOÇENT 3 1 Siyasi Tarih Anabilim Dalında doçentlik unvanını almış olup, aynı alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
25 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DOÇENT 3 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bölümlerin birinde doçentlik unvanını almış olup, “Çok Ortaklı Anonim Şirketler ve Hisse Senedi Sahipliği Planı” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
26 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ DOÇENT 3 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki bölümlerin birinde doçentlik unvanını almış olup, “Hukukun Üstünlüğü ve Yönetişim ile Kalkınma Arasındaki İlişki” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
27 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 İlgili Anabilimdalında doktora yapmış olup, “Örgütsel Sessizlik” konusanda bilimsel çalışma yapmış olmak.
28 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİYASİ TARİH DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Uluslararası Güvenlik alanında doktora yapmış olup, “Demokratik Sistemler ve İç Güvenlik Yapılanmalarının Karşılaştırılması” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
29 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAP DİLİ VE BELAGATI PROFESÖR 1 1 Arap Dili ve Belagatı alanından doçentlik unvanını almış olmak.
30 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ İSLAM FELSEFESİ PROFESÖR 1 1 İslam Felsefesi alanından doçentlik unvanını almış olmak.
31 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI DOÇENT 3 1 Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları alanından doktora yapmış olmak.
32 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİDROLİK PROFESÖR 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Hidrolik anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
33 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA PROFESÖR 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Ulaştırma anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
34 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI PROFESÖR 1 1 İnşaat Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, Yapı anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
35 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ PETROL ARAMA PROFESÖR 1 1 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği alanında Doçentlik unvanını almış olmak.
36 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ KURAMSAL TEMELLERİ PROFESÖR 1 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doçentlik unvanını almış olup, İşaret İşleme konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
37 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ DOÇENT 3 2 İlgili alanda doktora yapmış olup, aynı alanda doçentlik unvanını almış olmak.
38 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANRENÖLÜK EĞİTİMİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ DOÇENT 2 1 İlgili alanda doktora yapmış olup, aynı alanda doçentlik unvanını almış olmak.
39 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DOÇENT 3 1 Turizm alanında doktora yapmış olup, Turizm Bilim Dalında doçentlik unvanını almış olmak.
40 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM REHBERLİĞİ TURİZM REHBERLİĞİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 Turist Rehberliği veya Turizm Rehberliği lisans mezunu olup, Turizm Alanında doktora yapmış olmak.
41 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olup, Turizm alanında doktora yapmış olmak.
42 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI DOÇENT 3 1 Gıda Mühendisliği veya Turizm alanında doçentlik unvanını almış olmak.
43 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Tıp Fakültesi Lisans mezunu olup, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı alanında uzmanlık yapmış olmak.
44 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanında doktora yapmış olup, Çocuk Eğitimi ve Psikolojisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
45 SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Çocuk gelişimi alanında doktora yapmış olmak veya Çocuk Eğitimi Yönetimi ve Denetimi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
46 SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, Engelli çocuklarda Fiziksel Aktivite alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
47 SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Hemşirelik lisans mezunu olup, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
48 HASANKEYF MESLKE YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ AŞÇILIK DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Turizm İşletmeciliği veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalının birinde doktora yapmış olmak.
49 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Analitik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olup, “Kanser Tedavisinde Kullanılan İlaçların Elektrokimyasal Özellikleri” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
50 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER OPTİSYENLİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Sağlık Bilimleri lisansiyeri olup, Görme Optiği alanında doktora yapmış olmak.
51 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 2 Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi Mezunu Olup, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
52 KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALAR DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Uluslararası Ticaret alanında doktora yapmış olmak.
53 MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROFESÖR 1 1 Makine Mühendisliği Bilim alanında doçentlik unvanını almış olup, “Otomotiv” alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
54 MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ MAKİNE DOÇENT 1 1 Makine Mühendisliği Bilim alanında doçentlik unvanını almış olup, “Kompozit Boruların Darbe Davranışları” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
55 MESLEK YÜKSEKOKULU MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEKNOLOJİSİ SONDAJ TEKNOLOJİSİ DOÇENT 2 1 Yer Bilimleri Mühendisliği Bilim Dalında doçentlik unvanını almış olup, “Diyajenez Metamorfizma” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
56 MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ RAFİNERİ VE PETRO KİMYA TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Analitik Kimya alanında doktora yapmış olup, “Karma Mod Kromotografik Sabit Fazlar ve HPLC Uygulamaları” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
57 MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ RAFİNERİ VE PETRO KİMYA TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Kimya lisans mezunu olmak, Organik Kimya Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olup, “Kiral ve Triazol Bileşiklerin Sentezi ve Antiviral Aktivite” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
58 MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, “Parelel Aktif Güç Filtreleri” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
59 MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, “Rüzgar Türbünlerinin Akıllı Kontrolü” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
60 MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Telekomünikasyon Bilim Dalında doktora yapmış olup, “Görüntülü Şifreleme” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
61 MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1 İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalında doktora yapmış olup, “Satın Alma Davranışları” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Bankacılık alanında beş yıl deneyim sahibi olmak.
62 MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1 İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olup, “Örgütsel Adalet, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişki” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
63 MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTİRİK VE ENERJİ GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Makine Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, “Kaynak” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
64 MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTİRİK VE ENERJİ ELEKTİRK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmış olup, “Güç Sistemlerinde Ekonomik Analiz” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
65 MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Çocuk İstismarı alanında doktora yapmış olmak.
66 MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 Yazılım Mühendsiliği Anabilim dalında doktora yapmış olup, Video Analizi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
67 MESLEK YÜKSEKOKULU MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEKNOLOJİSİ SONDAJ TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Petrol ve Doğalgaz alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Petrol ve Gaz Yatakları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
68 SASAON MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Biyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olup, “Resveratrol Kurkumin ve Kapsaisinin Moleküler Mekanizmaları İle İlgili İn Vivo” konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
69 SASAON MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM ORGANİK TARIM DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 Biyoloji alanında doktora yapmış olup, “Enzim Karakterizasyonu, Bitki Morfolojisi ve Moleküler Filogenisi İle Doku Kültürü” konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
65 Kez Görüntülendi.
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Kanal Medya Haber Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.